Czy można wypowiedzieć umowę na czas określony?

Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim i złożyłam wypowiedzenie u pracodawcy, ale ten odmówił mi tego wypowiedzenia twierdząc, że jest to niezgodne z prawem. Mam umowę na czas określony od 01.11.2014 do 31.10.2015 i obowiązuję mnie 2 tyg wypowiedzenia. Moje zwolnienie lekarskie L4 właśnie pokrywa ten 2-tygodniowy okres.

Pracodawca nie ma racji w Pani przypadku, jeśli przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Co do zasady bowiem umów zawartych na czas określony nie wypowiada się. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jest możliwe, gdy łącznie spełnione są dwa warunki: umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz strony przy jej zawieraniu przewidziały dopuszczalność rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W orzecznictwie Sąd Najwyższy przyjmuje, że porozumienie dopuszczające wypowiedzenie może być zawarte także w trakcie obowiązywania umowy (uchwała z dnia 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94, OSNAPiUS 1994, nr 8, poz. 126).

Rozwiązanie umowy o prace następuje po upływie okresu wypowiedzenia tak więc może w tym czasie pokrywać się ze zwolnieniem chorobowym na jakim Pani przebywa. Okres wypowiedzenia nie powoduje ustania stosunku pracy niezależnie od tego, która ze stron wypowiedziała umowę. Oznacza to, że do czasu upłynięcia okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługują takie sama prawa jak przed tym okresem w tym także ubezpieczenie chorobowe.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

podstawa prawna :

art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*