Czy można zatrudnić lektorów na umowę o dzieło?

Czy można zatrudnić lektorów do szkoły językowej na podstawie umowy o dzieło? Dziełem mogłoby być np. przeprowadzenie lekcji języka angielskiego. W jaki sposób należy rozliczać się z urzędem przy zatrudnieniu kogoś na umowę o dzieło?

Właściwą formą zatrudnienia lektorów do szkoły językowej jest z pewnością umowa zlecenie a nie umowa o dzieło. Cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest uzyskanie wyniku (rezultatu) określonego w umowie, przy czym osiągniecie tego rezultatu musi zależeć wyłącznie od zobowiązanego. W takim przypadku rezultatem musiało by być nauczenie kogoś języka angielskiego. Nauczanie jest procesem który trwa, a zatem umowa o dzieło nie będzie miała w takim przypadku zastosowania. Umowa zlecenie z reguły określa rodzaj wykonywanej usługi, w tym przypadku nauki jeżyka obcego. Proces samego uczenia języka obcego, nie spowoduje jeszcze jego nauczenie, a tak musiało by być w umowie o dzieło. Zatem umowa zlecenie jest właściwszą formą zawarcia z lektorami umowy.

Rozliczenie z urzędem skarbowym w przypadku umowy zlecenia, następuje w formie zaliczki na podatek dochodowy. Pobiera się ją w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów oraz (gdy zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym) pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Koszy uzyskania przychodów wynoszą 20 % uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (w celu ustalenia kosztów najpierw pomniejsza się przychód o składki, a następnie oblicza się od tej podstawy 20 %). Jeśli z tytułu umowy zlecenia osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, koszty te wynoszą 20% przychodu.

Podstawa prawna: Art. 734 – 751 kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*