Czy muszę odprowadzać składki do ZUS za uczniów?

Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym na kilka dni zatrudnić w formie umowy-zlecenia uczniów technikum dziennego (wiek ok. 20 lat). Czy któraś ze stron (ja jako pracodawca albo uczniowie jako pracobiorcy) muszą fakt zawarcia tej umowy zgłosić do ZUS i odprowadzić jakieś składki (ub. społ. lub ub. zdrowotne)?

Pracodawca zatrudniając ucznia na umowę zlecenie nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne od tego rodzaju umowy, a zatem nie musi zgłosić faktu zawarcia umowy zlecenia do ZUS.

Proszę pamiętać, że: jeśli z tytułu umowy-zlecenia osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, koszty te wynoszą 20% przychodu. W przypadku korzystania przez zleceniobiorcę z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) tzn., gdy konkretne zlecenie ma charakter działalności twórczej, koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone do 50%.

Podstawa prawna: Art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*