Czy na urlopie macierzyńskim trzeba płacić pełny ZUS?

Prowadzę działalność gospodarczą, jednocześnie pracuje na etacie. Tydzień temu urodziłam dziecko. Wiem, że przysługuje mi zasiłek macierzyński z tytułu umowy o pracę. Czy w tym wypadku jestem zwolniona ze składek z tytułu działalności gospodarczej, czy jednak musze płacić cały ZUS?

Sąd Najwyższy w uchwale z 23 maja 2006 r. stwierdził, że osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pozostają w stosunku pracy i równocześnie prowadzą działalność pozarolniczą, podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia tej działalności. Ubezpieczenie chorobowe omawianej grupy osób jest wyłącznie dobrowolne. Nabywając zatem prawo do zasiłku macierzyńskiego nie musi się odprowadzać składek emerytalno- rentowych do ZUS. Należy jednakże odprowadzić składkę zdrowotną. Płatnikiem składek emerytalno- rentowych z tytułu zasiłku macierzyńskiego staje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński a pracujących na etacie obowiązki płatnika składek pełni pracodawca lub ZUS. Natomiast Zakład jest płatnikiem składek w stosunku do osób, którym wypłaca zasiłki macierzyńskie z uwagi na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą.

Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez okres urlopu macierzyńskiego, czyli

  • 16 tygodni w przypadku urodzenia pierwszego dziecka,
  • 18 tygodni w przypadku urodzenia każdego kolejnego dziecka,
  • 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Od zasiłku macierzyńskiego, pracodawcy jak również ZUS, naliczają i odprowadzają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać także ubezpieczony ojciec dziecka, jeżeli matka dziecka wykorzysta co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*