Czy osoba bezrobotna może się starać o pozyskanie środków z kilku programów?

Mój mąż planuje rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zamierza zająć się handlem obwoźnym i produkcją mebli. Chce na ten cel pozyskać dotację z urzędu pracy. Jednak w związku z tym, że pieniędzy tych nie można przeznaczyć na zakup auta, chciałby skorzystać także z dotacji 6.2 Projekt „Będę aktywnym przedsiębiorcą”. Czy można połączyć obie dotacje? Czy pieniądze z Projektu można przeznaczyć na zakup auta? O którą najpierw należy się starać?

Tak. Osoba bezrobotna może starać się o pozyskanie środków unijnych z kilku programów operacyjnych przeznaczonych dla bezrobotnych. Program „Będę aktywnym przedsiębiorcą” realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu jest aktywne wspieranie osób tworzących nowe miejsca pracy poprzez samozatrudnienia oraz budowanie kreatywnych postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Osoba korzystająca z tego programu będzie mogła pozyskane środki przeznaczyć na zakup samochodu pod działalność gospodarczą, jeżeli dowiedzie związek prowadzonej działalności z potrzebą zakupu pojazdu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MRR w sprawie pomocy w ramach PO KL (Dz.U. z 2008 r. Nr 244, poz. 1484 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*