Czy otwarcie lombardu wymaga specjalnych uprawnień?

Chcę otworzyć lombard? O czym należy pamiętać przy tego rodzaju działalności? Czy potrzebne są do tego jakieś dodatkowe uprawnienia?

Otwarcie lombardu nie wymaga uprawnień czy kwalifikacji. Wystarczy jedynie wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że taka działalność opodatkowana 22-proc. stawką VAT. Poza tym, świadcząc usługi lombardowe nie można skorzystać z uproszczonych form opodatkowania. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

  • opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
  • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
    – prowadzenia aptek,
    – działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów).

Podstawa prawna

: Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 353 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*