Czy PIT-8c można rozliczyć w PIT-37?

Jeśli rozliczamy się razem z mężem, a do odliczenia mam PIT-8c, to jaki PIT powinniśmy wypełnić? Dotychczas był to PIT-37.

Małżonkowie mogą skorzystać z możliwości łącznego opodatkowania się, jeżeli:

  • oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tzn. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  • istnieje między nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa małżeńska;
  • pozostają w małżeństwie przez cały rok podatkowy;
  • złożą stosowny wniosek we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym w ustawowym terminie, tzn. do 30 kwietnia 2009 r.

Naturalnie nadal jest to PIT-37.

Podstawa prawna: Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*