Czy pracując na umowę-zlecenie mogę skorzystać z niższych składek na ZUS?

Pracowałem na umowę-zlecenie (i nie płaciłem ZUS jako student) dla pewnej firmy. Czy otwierając teraz działalność gospodarczą i wykonując prace dla tej samej firmy jestem objęty zniższką składek ZUS dla nowych przedsiębiorców?

Tak, legalizując firmę będzie Pan mógł skorzystać z nowych objętych zniżką składek ZUS. Od 24 sierpnia 2005 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki której osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r., przez pierwsze dwa lata będą płacić niższe składki na ZUS. Miesięczna kwota składek odprowadzanych przez przedsiębiorcę do ZUS zmniejszy się z 720 zł do niespełna 260 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne trzeba odprowadzać bez względu na to, czy przedsięwzięcie przynosi zysk, czy straty.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która jest bardzo korzystna dla początkujących przedsiębiorców. 30 lipca bieżącego roku ustawę podpisał prezydent. 9 sierpnia br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248).

Od wejścia w życie nowych przepisów, osoby które zdecydują się na otworzenie własnego biznesu, przez pierwsze 2 lata będą płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnej płacy (254,70 zł), a nie tak jak obecnie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (1449,27 zł). Od tej niższej podstawy opłacą także składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. Oznacza to, że miesięczna kwota składek ubezpieczeniowych, jakie płacić będą początkujący przedsiębiorcy spadnie z 724,91 zł do 254,84 zł. W ciągu dwóch lat będą mogli zaoszczędzić dzięki nowym przepisom ponad 11 tys. zł.

Podstawa prawna:
Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2005 r. nr 150, poz. 1248)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*