Czy przy umowie-zlecenie opłacana jest składka chorobowa?

Od lipca 2012 roku jestem zatrudniony na umowę-zlecenie. Mam podpisane 2 umowy, jedną na kwotę symboliczną, od której odprowadzana jest składka ZUS i druga na kwotę właściwą, czyli wyższą. Od niej nie odprowadzają mi składek na ZUS. Pomimo mojego kilkukrotnego zgłoszenia, firma nie odprowadza za mnie  składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od wyższej kwoty. Co mogę zrobić,  aby odprowadzano za mnie dobrowolną składkę chorobową? Staram się o to już 1,5 roku i nie wiem co mam dalej robić?

Zasadą jest, iż ubezpieczeniu chorobowemu przy umowie-zlecenia podlega się dobrowolnie, jednak zgłosić się do niego ma prawo jedynie osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
W powyższym stanie faktycznym nie ma zatem możliwości objęcia ubezpieczeniem chorobowym umowy-zlecenia opiewającej na wyższą kwotę, gdyż nie stanowi ona obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Można tym samym zgłosić się do ww. ubezpieczenia jedynie w przypadku pierwszego tytułu, który rodzi obowiązek w zakresie składki emerytalno-rentowej.

Należy wskazać, iż podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest taka sama, jak w przypadku emerytalnego i rentowego. Ponadto ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa maksymalną kwotę miesięcznego wymiaru tej składki jako 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2014 r. jest to zgodnie z odpowiednim obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwota 3.746 zł.

Aby zatem zyskać wyższe świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, należy zgłosić się do ubezpieczenia z tytułu tej umowy zlecenia, od której składki ZUS są obowiązkowe, deklarując podstawę wymiaru ograniczoną do ww. limitowanej kwoty 3.746 zł. Konieczność niezwłocznego działania ma w tym przypadku znaczenie o tyle, że prawo do zasiłku chorobowego osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie nabywa dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego podlegania temu ubezpieczeniu.

Anna Świech
Kancelaria INITIUM Krzysztof Biernacki

Podstawa prawna:

  • Art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2, art. 18 ust. 3, Ustawy dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1442)
  • Art. 4 ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 159)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*