Czy w jednej firmie można pracować na dwie umowy?

Czy w jednej firmie można pracować na umowę-zlecenie i na umowę o pracę?

Tak. Ani kodeks pracy, ani kodeks cywilny nie zakazują takiej praktyki. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 1994 r. niedopuszczalne jest zatrudnienie tej samej osoby do wykonywania tych samych prac na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenie ( I PZP 13/94, OSNP 1994/3/39). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zatrudnić pracownika do wykonywania określonych prac (wykłady, konsultacje, prace porządkowe) w ramach jednego projektu na podstawie odrębnej umowy na czas określony. Jeżeli przy danym projekcie wyczerpują się przewidziane w kodeksie pracy normy czasu pracy, to można zatrudnić tego samego pracownika na umowę-zlecenie. Nie musi to być odebrane jako próba obejścia przepisów o nadgodzinach.

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 24, poz. 91 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*