Czy w trakcie zwolnienia można otworzyć firmę?

Ze względu na stan zdrowia muszę zrezygnować z pracy na etacie. Postanowiłam więc założyć działalność gospodarczą. Czy mogę załatwiać formalności związane z założeniem firmy przebywając na zwolnieniu lekarskim? Kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie, aby od 1 grudnia zacząć pracę na swój koszt? Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Pracownik nie może załatwiać żadnych formalności związanych z zakładaną przez siebie działalnością gospodarczą będąc na zwolnieniu lekarskim (L-4). To okres przeznaczony na kurację zdrowotną.

Skoro okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 3 miesiące, trudno, aby pracownik był w stanie złożyć skuteczne wypowiedzenie z pracy, tak, aby na dzień 1 grudnia 2006 r. był już zwolniony ze stosunku pracy. Należy podkreślić, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia dotyczy pracowników, którzy u obecnego pracodawcy są zatrudnieni co najmniej od 3 lat.

Jeżeli pracownik nie czuje się na siłach, aby pracować na danym stanowisku powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Powinien także o swej niezdolności powiadomić lekarza zakładowego lub innego, który sprawuje opiekę nad zakładem pracy. Decyzję o wydaniu stosownego zaświadczenia dopuszczającego lub nie pracownika do pracy podejmuje lekarz medycyny pracy w oparciu o wyniki badań.

Wyjściem może być także powrót do pracy na ok. miesiąc – tyle właśnie potrzeba czasu na załatwienie wszelkich formalności związanych z otworzeniem działalności gospodarczej. Proszę pamiętać, że stosunek pracy może być rozwiązany z dnia na dzień tylko za porozumieniem stron bądź dyscyplinarnie.

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*