Ranking kont firmowych

Czy wyjazd do siedziby firmy to delegacja?

Czy należy mi się dieta, jeśli mieszkam w Lublinie, ale zostałem oddelegowany na tydzień do Warszawy. Miejsce zakładu w umowie o pracę to Lublin, ale siedziba firmy jest w Warszawie.

Zgodnie z art. 775 par 1 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Potwierdził to Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych wyroku z dnia 23 czerwca 2005 r. (sygn. akt II PK 265/2004).

Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej (oraz ewentualnego pobytu w tej miejscowości) nie jest pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 kp), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlega wliczeniu do jego normy (nie może być od niej „odliczony”), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy ma w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczupla limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku.

Należności z tytułu podróży służbowych nie są składnikiem wynagrodzenia za pracę pracownika. Zatem pracownika obciążać powinny tylko te koszty świadczenia pracy, które wiążą się z dojazdami do zwykłego miejsca świadczenia pracy, ustalonego w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy. Wszelkie inne miejsca pracy nawet, jeżeli nie mieszczą się w pojęciu delegacji służbowej, tak jak to ma się w przypadku siedziby firmy w innej miejscowości niż rzeczywista praca, nie mogą być finansowane przez pracownika. Zatem zgodnie z tym poglądem dojazd do siedziby firmy nie będzie podrożą służbową, natomiast jego koszt powinien zostać pokryty z kieszeni pracodawcy. Dla pracownika pracującego w siedzibie firmy i wyjeżdżającego do jej innego oddziału będzie to podróż służbowa.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.