Czy zwolnienie wydłuży okres wypowiedzenia?

Pracownik będąc na wypowiedzeniu przyniósł zwolnienie lekarskie. Okres wypowiedzenia kończy się w trakcie trwania zwolnienia. Czy fakt, że pracodawca otrzymał zwolnienie wpływa na zmianę terminu rozwiązania umowy?

Nie. Działanie pracownika nie zmieni warunków zwolnienia. Pracodawca ma prawo wobec pracownika zastosować dotychczasowe warunki zwolnienia przedłożone oświadczeniem woli.
Akt woli pracodawcy do zwolnienia pracownika powstał wcześniej, a zatem zwolnienie, które dostarczył pracodawcy powinno obejmować okres, do którego trwa zatrudnienie. Działania pracownika podejmowane w trakcie okresu wypowiedzenia nie mogą być skierowane przeciwko pracodawcy. Co więcej takie „próby wydłużenia okresu wypowiedzenia” mogą podlegać konsekwencjom natychmiastowego zwolnienia pracownika, jeżeli okazałoby się, że zwolnienie uzyskane przez pracownika jest niezgodne z jego stanem zdrowia.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*