Do jakiej kwoty można dorobić, aby nie płacić podatku?

Pracuję w weekendy. Do jakiej kwoty mogę legalnie dorobić, aby nie płacić podatku, albo żeby on został mi w całości zwrócony?

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej. Najniższa wartość należnego podatku to 19 proc. podstawy wymiaru pomniejszona o kwotę 572,54 zł.

Przykładowo, jeśli podatnik osiągnął roczny dochód w wysokości 3000 zł, to podatek należy obliczyć w ten sposób, że od kwoty stanowiącej 19 proc. dochodu odejmuje się kwotę zmniejszającą, czyli 572,54 zł.

3000 zł x 19 % = 570 zł
570 – 572,54 = 0 (podatek).

W 2007 r. roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi 3013,37 zł.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*