Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-4R?

Czy wpłata zaliczki może być dokonana na jednym blankiecie łącznie z sumą, która wynika z obliczenia mojego podatku dochodowego (dawniej PIT-5L)? Do kiedy należy złożyć roczną deklarację PIT-4R?

Formularz PIT-4R obowiązuje od początku tego roku. Jest to roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Deklaracje tę mają obowiązek składać płatnicy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. A zatem pierwszą taką deklarację należy złożyć do 31 stycznia 2008 roku. Chyba że działalność gospodarcza podatnika została zaprzestana przez końcem stycznia następnego roku podatkowego, wówczas PIT-4R należy złożyć z chwilą jej zaprzestania. A ponieważ PIT-5L nie składa się od 1 stycznia 2007 roku, dlatego też nie można zastosować jeszcze jednego blankietu do wpłaty zaliczki i jednoczesnego obliczenia podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

  • Art. 35a ust. 4a, art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a i art. 42e ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 243, poz. 1760).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*