Dotacje na innowacje

364 projekty z całej Polski zostaną dofinansowane w ramach działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Najwięcej dotacji otrzymają przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego i małopolskiego. Najmniej środków trafi do województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

W ramach działania 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną. Nabór wniosków odbywał się w trybie konkursu ciągłego od 15 września 2008 r., jednak zainteresowanie było tak ogromne, że już po 10 dniach PARP zawiesiła przyjmowanie projektów ze względu na przekroczenie dostępnego budżetu.

W ramach konkursu złożono 452 wnioski o wartości dofinansowania 189 mln PLN. Zatwierdzono ostatecznie 222 projekty. Z województwa mazowieckiego ocenę formalną przeszły 134 wnioski, z czego dofinansowanie ostatecznie przyznano 61 przedsiębiorcom. W województwie małopolskim było to odpowiednio 52 wnioski formalnie poprawne i 30 przeznaczonych do dofinansowania. Najmniejsza liczba przyznanych dotacji przypadła dla województwa świętokrzyskiego (2 na 3 złożone wnioski) i lubelskiego (1 z 9 złożonych).

Celem działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B jest wsparcie przedsięwzięć biznesowych prowadzonych między przedsiębiorcami w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Budżet działania wynosi 460,8 mln EUR (ok. 1 739,4 mln PLN). Nabór wniosków w działaniu 8.2 PO IG trwał od 16 czerwca do 1 grudnia 2008 r. W ramach konkursu złożono 290 wniosków na wartość dofinansowania powyżej 124, mln PLN. Do dofinansowania zatwierdzono 142 projekty o łącznej wartości ponad 55 mln PLN. W tym przypadku najwięcej dotacji otrzymają przedsiębiorcy z województwa małopolskiego (31 z 46 wniosków) i podkarpackiego (16 z 18 zakwalifikowanych projektów).

Podobnie jak w przypadku działania 8.1 na drugim końcu listy znalazły się projekty z województwa świętokrzyskiego, w którym ocenę formalną przeszły 3 wnioski, a po ocenie merytorycznej do realizacji skierowano 2 projekty.

„Tak duża dysproporcja między województwami spowodowana jest kilkoma czynnikami m.in. liczbą zarejestrowanych przedsiębiorstw, chęcią i umiejętnością podjęcia wysiłku przygotowania wniosk, czy dostępem do informacji. Zależy nam, aby wszystkie rejony Polski miały równe szanse rozwoju, dlatego w 2009 r. planujemy intensywnie promować działania 8.1 i 8.2. Pierwszym krokiem, który już zrealizowaliśmy jest portal dla przedsiębiorców www.web.gov.pl. Zamierzamy również bezpośrednio docierać do przedsiębiorców organizując m.in.  spotkania informacyjne  w województwach o najniższej liczbie złożonych wniosków” – mówi Monika Karwat Bury, rzecznik prasowy PARP.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*