Działanie 4.5 PO IG: nowy nabór wniosków

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło, że 2 listopada uruchomi dodatkowy nabór wniosków do programu: „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”.


 Z programu będą mogły skorzystać firmy, które planują duże inwestycje w innowacje. Wnioski  mogą składać przedsiębiorcy z sektora produkcji i usług. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych. W związku z tym, jest to program skierowany raczej do firm będących w dobrej sytuacji finansowej i mających ustabilizowaną pozycję na rynku.

Głównym założeniem programu jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji i usług, które dodatkowo przyczynią się do powstania wielu nowych miejsc pracy. Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że preferowane będą te firmy, których inwestycje związane będą z rozpoczęciem lub rozwinięciem działalności badawczo-rozwojowej.

Według przeprowadzonych badań, sektor przedsiębiorstw w Polsce charakteryzuje niska innowacyjność rozwiązań. Wynika to ze stosunkowo niedużych nakładów na badania i rozwój. Programy wspierające nowoczesne rozwiązania to priorytet. Obecnie praktycznie każdy, w mniejszym lub większym stoponiu, uzależnia wsparcie od tego jaki udział w całym projekcie, będą miały wydatki na innowacje.

– Twórca Zapiso.pl: Polecam e-dotacje

– Pomysłodawca OpisyProduktów.pl opowiada o e-dotacjach

– Czy dotacje na e-biznes znów skończą się skandalem?

– Zrób pierszy krok do biznesu w sieci

Źródło: Łukasz Piechowiak, Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*