Dziś ostatni dzień na wybór formy opodatkowania

Prowadzisz działalność gospodarczą i chciałbyś zmienić formę opodatkowania? Tylko do 20 stycznia przedsiębiorcy mają czas na zmianę zasad rozliczania się z fiskusem.
Do wyboru są zasady ogólne, a więc skala podatkowa PIT z nowymi stawkami 18 i 32 proc, podatek liniowy na poziomie 19 proc. a także karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

„Na wybór lub zmianę określonej formy opodatkowania w 2009 roku podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz uzyskujący przychody z najmu mają czas do wtorku 20 stycznia. Jak zauważyła Sylwia Janek, doradca podatkowy, konsultant w PricewaterhouseCoopers, podatnicy, którzy wcześniej nie składali oświadczeń, będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali PIT. „ – czytamy w „Gazecie prawnej”.

„Gazeta informuje także, iż „w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zmienić dotychczasową formę opodatkowania i spełniają ustawowe warunki, konieczne jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia, że w danym roku podatkowym będą rozliczać swoje przychody (dochody) odpowiednio według:

19-proc. stawki liniowej, skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. – Wskazany termin jest nieprzekraczalny. „Oznacza to, że złożenie oświadczenia po 20 stycznia skutkuje bezpowrotnie utratą prawa do wyboru formy opodatkowania na dany rok „ – pisze „Gazeta prawna.”

Oczywiście wyjątek stanowią osoby, które dopiero myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności. Należy jednak pamiętać, że nie może to być później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W kolejnych latach przedsiębiorca może oczywiście dokonać zmiany zasad rozliczania się z fiskusem. O zmianie formy opodatkowania musi poinformować w terminie do 20 stycznia.

– Wszystko o wyborze formy opodatkowania

Więcej w „Gazecie prawnej”, w artykule „Do jutra trzeba wybrać formę rozliczeń”, autorstwa Ewy Matyszewskiej

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*