Eksperci wypowiadają się o problemach w zamówieniach publicznych

29 października pod obrady Senatu trafił projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana prawa związana jest z podwykonawstwem robót budowlanych i dotyczy m. in. płatności dla podwykonawców. Wczoraj posłowie debatowali nad sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast w dniach 21-22 listopada o polskim systemie zamówień publicznych porozmawiają w Warszawie uczestniczy XI Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych. Celem spotkania jest dyskusja nad najbardziej kontrowersyjnymi obszarami realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W parlamencie trwają prace nad projektem nowelizacji opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych. Podstawowym celem zmian ustawy jest m.in. zapewnienie podwykonawcom terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, zapewnienie wyboru wykonawców mających odpowiedni potencjał oraz ograniczenie ryzyka sporów przy realizacji zadań publicznych. Nowelizacja ma na celu usprawnienie i prawidłowe wykonywanie zadań publicznych. Według sceptyków, zmiany zaczęto wprowadzać zbyt późno.

– „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa to tylko część zmian, które czekają nas w najbliższym czasie. Sejm pracuje już bowiem nad kolejnymi nowelizacjami ustawy PZP obejmującymi m.in. podniesienie progu stosowania ustawy. Gorąco zachęcamy do dyskusji na temat problemów związanych z systemem zamówień publicznych podczas Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych.” – mówi Łukasz Czaban, Ekspert APEXnet.

21-22 listopada w Warszawie, w czasie XI Zjazdu Specjalistów do spraw Zamówień Publicznych, omówione zostaną najbardziej problemowe kwestie związane z polskim systemem zamówień publicznych. Eksperci będą dyskutowali o obecnej nowelizacji prawa w zakresie podwykonawstwa oraz podniesienia progu stosowania ustawy. Poruszone zostaną również tematy budzące wątpliwości na co dzień, jak np. przepisy związane ze wspólnym ubieganiem się o zamówienia czy „uzupełnianiem dokumentów” po upływie składania oferty.

People PR

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*