Firma za dotację unijną – gdzie można utworzyć jej siedzibę

Czy możliwe jest (w sensie zgodne z prawem) założenie firmy z pieniędzy unijnych w małym mieście i otworzenie jej siedziby w innym mieście lub województwie? Np. siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie w małym mieście, a jej odział funkcjonuje w większym mieście np. Warszawie, Wrocławiu?

Tak, zakładając działalność gospodarczą podatnik wskazuje adres siedziby tj. głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Najczęściej adresem tym jest miejsce zameldowania lub zamieszkania podmiotu zamierzającego prowadzić działalność. Jednocześnie jednak podatnik może  wskazać dodatkowe miejsca wykonywania działalności gdzie np. otworzono oddziały firmy.

W świetle przepisów, nie jest wymagane aby przedsiębiorca rejestrujący działalność posiadał potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu znajdującego się pod adresem miejsca wykonywania działalności. Według przepisów pojawia się domniemanie, że przedsiębiorca takim prawem dysponuje. Dlatego istotne jest, aby adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wiązał się  z kwestią posiadania tytułu prawnego do lokalu w którym działalność jest prowadzona. Pojęcie to oznacza posiadanie prawa do dysponowania lokalem na cele związane z wykonywaniem działalności. Tytułem takim mogą być m.in.: prawo własności, użyczenie, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, inny stosunek zobowiązaniowy (np. umowny).

Jednocześnie wskazujemy, że ze względu na otrzymaną dotację, należy sprawdzić w umowie przyznającej dotację, czy możliwe jest prowadzenie działalności w innym miejsce. W zależności od programu unijnego, mogą one wprowadzać ograniczenia co do przeniesienia miejsca prowadzenia takiej działalności poza miejscowość, w której ubiegano się pierwotnie o dotację. W skrajnym przypadku, prowadzenie działalności w innej miejscowości niż określono w umowie przyznającą dotację, może prowadzić do obowiązku jej zwrotu.  

Anna Świech
Kancelaria INITIUM Krzysztof Biernacki

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 nr 220 poz. 1447 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*