Gdzie zgłosić fakt podpisania umowy z pracownikiem?

Podpisując umowę o dzieło z pracownikiem, gdzie i do kiedy należy zgłosić ten fakt?

W zakresie ubezpieczeń społecznych jako pracodawca nie musi Pan zgłaszać tego faktu do ZUS, ponieważ osoba wykonująca umowę o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu tej umowy. Jeśli jednak osoba zatrudnia na podstawie umowy o dzieło pracuje tylko w taki sposób, i nie ma innego obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń, wtedy może sama dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W takim przypadku sama musi zgłosi się do Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz w całości i z własnych środków opłacić składki ubezpieczeniowe za siebie.

Praca na podstawie umowy o dzieło stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS w 2 przypadkach:

1) gdy umowa jest zawarta z podmiotem, z którym jej wykonawca pozostaje równocześnie w stosunku pracy bądź

2) z innym podmiotem, lecz praca na jej podstawie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Natomiast w przypadku kwestii podatkowych Pan jako zatrudniający będzie płatnik zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty wynagrodzenia. Nie musi Pan jednak dokonywać specjalnego zgłoszenia umowy o dzieło do urzędu skarbowego. Pańskim obowiązkiem jest jedynie odprowadzanie co miesiąc zaliczki na podatek. Natomiast w do końca stycznia roku następnego należy przesłać do urzędu deklarację PIT-4R – informację o pobranych zaliczkach na podatek, jednocześnie osoba wykonująca dzieło powinna otrzymać od Pana PIT-11 w terminie do końca lutego.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 8 ust.2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585)

Art. 22 ust. 9 pkt 4, art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 38 -39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*