Ile czasu ma ZUS na wypłatę świadczeń?

Jestem w ciąży. Złożyłam kolejne zwolnienie lekarskie, ale do tej pory zasiłku nie dostałam. Ile ZUS może się spóźniać z wypłatą? Mam się zacząć niepokoić czy spokojnie czekać?

Proszę uzbroić się w cierpliwość. Zdarza się, że ZUS zwleka ze swoimi płatnościami. Gdyby ta sytuacja miała miejsce od samego początku przebywania na urlopie chorobowym, wówczas istniałoby jakieś niebezpieczeństwo, że ZUS nie posiada odpowiednich dokumentów do wypłaty zasiłku chorobowego.

ZUS wypłaca świadczenia uprawnionemu płatnikowi zazwyczaj na bieżąco, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do danego zasiłku.

Dla przypomnienia: ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym pracownikom od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA. Warto przypomnieć, że jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie wystawione na druku ZUS Z-3.

Podstawa prawna: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*