Ile kosztuje brak odbioru sanepidu?

Jaka kara może zostać nałożona na przedsiębiorcę za otwarcie lokalu (studia kosmetycznego) bez zmiany sposobu użytkowania lokalu, a także bez odbioru sanepidu?

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że w podobnych wypadkach do opisanego, sanepid nader często wymierza karę w wysokości 5 tys. zł. Kara ta może być zarówno niższa, jak i wyższa. Wszystko zależy od okoliczności dokonania czynu zabronionego. W przypadku rażących uchybień i nie dostosowania się do wymogów stawianych przez inspekcję sanitarną, kontrolujący może zdecydować nawet o zamknięciu placówki (lokalu).

Kara, jaką może nadać sanepid za otwarcie lokalu bez zmiany sposobu użytkowania jest regulowana par. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 174 poz. 1426 ze zm.). Odwołuje się ona w kwestiach szczegółowych do:

  • art. 109-117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.);
  • art. 53 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz. 468, z późn. zm.2);
  • art. 35-38 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187);
  • art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 473);
  • art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362);
  • art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384).

Podstawa prawna

: Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1426 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*