Ile kosztuje webinar? Podsumowanie seminarium o e-learningu

15 maja Wszechnica Polska Szkoły Wyższej TWP w Warszawie była gospodarzem seminarium poświęconego e-learningowi i nowoczesnym metodom nauczania. Wydarzenie było zorganizowane przez szkołę językową Skrivanek, która do udziału zaprosiła Obserwatorium Zarządzania, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

To już drugie, po katowickim, seminarium poświęcone tej tematyce. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, jakie korzyści niesie ze sobą zdalne nauczanie, jakie nowe możliwości otwiera, a także jakie wymagania stawia zarówno przed trenerami, jak i uczniami. W trakcie seminarium poświęcono uwagę m.in. webinarom, tajemnicom szkoleń e-learningowych, czy też finansowaniu takiej edukacji ze środków Unii Europejskiej. Prodziekan Wszechnicy ds. Technologii Informacyjnej omówiła także jak wygląda wdrażanie e-learningu na Uczelni.

Pierwszy prelegent, Piotr Maczuga z Nowoczesnej Firmy przybliżył słuchaczom tematykę webinarów, czyli internetowych seminariów, które umożliwiają obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie, a uczestnikami. Webinary są rozwiązaniem coraz częściej wdrażanym i polecanym, a to z powodu wielu zalet, które wynikają z ich stosowania. Po pierwsze system działa w tak zwanej chmurze – nie ma potrzeby instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze, wystarczy połączenie z Internetem. Użytkownik loguje się do konkretnego spotkania, może dokładnie wybrać kiedy i z kim będzie rozmawiać. Co ciekawe takie rozwiązanie może być wykorzystywane do nauczania nawet setek osób w jednym czasie. Koszt miesięczny takiej aplikacji nie powinien przekroczyć 100 dolarów. Już za kwotę około 30 złotych można nauczać kilkanaście osób metodą webinarów.

Jak wygląda webinar od strony technicznej? Najczęściej na środku jest duża prezentacja multimedialna, która niejednokrotnie umożliwia szerokie zastosowania – można po niej pisać, rysować, czy wstawiać własne elementy, którymi użytkownik chce się podzielić. Z boku prezentacji najczęściej wyświetlany jest obraz z kamery internetowej drugiej osoby.  Webinary są także dostosowywane do pracy z urządzeniami mobilnymi – tabletami i smartfonami, ale mały ekran ogranicza nieco możliwości, przez co taka aplikacja musi być bardzo efektywnie rozłożona na ekranie.

Na koniec prelegent Nowoczesnej Firmy odpowiedział na tytułowe pytanie, czy webinary zastąpią szkolenia tradycyjne? Najprawdopodobniej nie. Co prawda, będą wypierać rozwiązania  klasyczne, bo są tańsze i prostsze logistycznie, ale nie zapewniają tak dużej interakcji.

Kolejną prelekcję przedstawiła Maria Pophristova ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Szkoła posiada odpowiednie know-how do realizowania takiego nauczania, bowiem zostało ono wprowadzone już w 2005 roku do oferty. Oczywiście, prelekcja skupiła się w dużej mierze na akademickim wymiarze zdalnego nauczania, ale prezentowane zasady pozostają wspólne dla wszystkich szkoleń.

Ważne, aby materiał, który jest przedmiotem e-learningu był  trafny – czyli dopasowany do konkretnego użytkownika, ale również aktualny, obiektywny, pochodzący z wiarygodnych źródeł i zrozumiały. Szkolenie powinno być bardzo dokładnie przygotowane technicznie. W zasadzie należy wyznaczyć odpowiednie osoby, które będą odpowiadać za opracowanie poszczególnych modułów. Na koniec każde szkolenie musi przejść weryfikację przez osoby, które przy nim nie pracowały, aby mogły łatwo wychwycić ewentualne błędy. Dzięki temu będzie możliwe poprawienie ich, jeszcze zanim materiał trafi do użytkowników. Kolejna kwestia warta uwagi to prawa autorskie, na które należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu materiału. Czy organizacja dysponuje prawną możliwością zawarcia danego tekstu, filmu, bądź nagrania dźwiękowego w szkoleniu? To pytanie nie może pozostać bez odpowiedzi. Pozwoli to uniknąć wielu konsekwencji, także finansowych.

Następnie Zbigniew Dąbrowski, ze szkoły językowej SKRIVANEK opowiedział o metodzie blended learning w nauczaniu na odległość. Blended learning to metoda, która łączy naukę elektroniczną z formą tradycyjną. Pozwala w elastyczny sposób budować proces szkolenia i uwzględniać wymagania danego ucznia, tematu, a nawet branży. Szkoła używa platformy Tell Me More. Wybór padł z uwagi na to, że  jest przyjazna i łatwa w obsłudze, a co więcej nie wymaga instalowania oprogramowania na komputerze ucznia.

Co szczególnie istotne w blended learning – platforma w każdym momencie umożliwia kontakt z tutorem, z którym odbywają się regularne konsultacje. Mierzy on także wyniki studenta w sposób obiektywny. Tell Me More zawiera około 1500 godzin materiału do nauki języka obcego, od poziomu A1 do zaawansowanego C1. Platforma umożliwia nauczanie 6 języków – angielskiego, niderlandzkiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego. Daje możliwość dostosowania tempa nauki do własnych możliwości.  Bardzo przydatnym elementem programu jest rozpoznawanie mowy, które pozwala trenować właściwą wymowę.

Prelegent SKRIVANKA podsumował pozostałe zalety tej metody nauczania: interaktywność, elastyczny plan zdobywania wiedzy, zwiększenie motywacji, czy monitorowanie zaangażowania uczestnika.

Przedostatnią prelekcję wygłosiła dr Jadwiga Wicińska z Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP. Przedstawiła, jak wygląda e-learning stosowany w Uczelni. Platforma e-learningowa Uczelni działa w obecnym kształcie od 2009 roku i obecnie korzysta z niej około 3500 studentów. Podstawowe kierunki i przedmioty, które są realizowane przy pomocy e-learningu to filologie, języki obce, technologia informacyjna i przedmioty specjalistyczne. Uczelnia działa zgodnie z rozporządzeniem z 2005 roku, wedle którego tylko 60% godzin dydaktycznych może być realizowane na odległość, pozostałe – metodami tradycyjnymi.

Studenci mogą liczyć na stałe wsparcie podczas korzystania z e-learningu. Uczelnia prowadzi studenta przez szkolenie, są umawiane konkretne spotkania, a proces jego nauczania jest cały czas nadzorowany. A jak wygląda kwestia efektów rozszerzenia oferty szkoły o takie nauczanie? Uczelnia stwierdza, że e-learning znacznie zwiększył efektywność – oceny są lepsze, a studenci są bardzo zadowoleni z odmiany od normalnych wykładów.

Ostatnią prelekcję wygłosił Sebastian Trzciński z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Akademia PARP, którą zarządza, jest realizowana ze środków Unii Europejskiej. Jest to jeden z największych projektów e-learningowych w Polsce. Działa od 2006 roku. Obecnie prowadzi ponad 30 szkoleń on-line. Tematyka jest bardzo szeroka – od  marketingu, po prawo. Z Akademii korzysta obecnie ponad 120 tysięcy osób. Tyle samo średnio odwiedza stronę internetową Akademii.

Istotną cechą oferowanych szkoleń jest pełna dowolność w doborze materiału, nie jest on w żaden sposób ograniczony dla zarejestrowanych użytkowników. System jest tak przygotowany, aby użytkownik na każdym kroku miał dostęp do niezbędnego wsparcia – czy to helpdesku, czy tutora w przypadku bardziej złożonych kwestii.  

Podsumowując temat seminarium, można powiedzieć, że szkolenia e-learningowe będą się nadal dynamicznie rozwijać, choć najprawdopodobniej nie wyprą całkowicie nauczania stacjonarnego, przede wszystkim dlatego, że nie dają tak szerokiej interakcji i możliwości kontaktu z drugim człowiekiem.

W Polsce kolejne uczelnie i przedsiębiorstwa decydują się na wdrażanie e-learningu i poszerzanie tym samym wiedzy pracowników i uczniów. Firma SKRIVANEK jest żywo zainteresowana tym, jak ta kwestia wygląda w polskich firmach. Niedawno IPSOS przeprowadził „barometr e-learningu” w Europie. Niestety, badanie nie objęło swoim zasięgiem Polski. Dlatego też SKRIVANEK w tym roku, na 15-lecie działalności w Polsce, przeprowadzi takie badania. Wyniki będą publikowane w drugiej połowie roku.

Pełna relacja wideo w portalu YouTube »

/SKRIVANEK

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*