Ile powinien wynieść ekwiwalent za zaległy urlop?

Wróciłam z urlopu wychowawczego. Mam zaległy urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może naliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy od „najniższej krajowej”, a nie od pensji, jaką miałam przed urlopem wychowawczym?

Pracodawca – o ile jest to możliwe – powinien udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego, zwłaszcza, że pracownicą nie została rozwiązana umowa o pracę. Jeśli nie jest to możliwe, powinien wypłacić pracownicy ekwiwalent za zaległy urlop.

Zgodnie z art. 172 k.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Zasady te znajdują się w rozporządzeniu z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Podstawna prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*