Ile za zezwolenie sanepidu na sprzedaż w sklepie spożywczym?

Ile zapłacę za zezwolenie sanepidu na sprzedaż w sklepie spożywczym? Jakie wymagania muszę spełniać?

Jeżeli chodzi o opłaty na sprzedaż artykułów spożywczych, wiele zależy od asortymentu tego sklepu. Napoje alkoholowe wymagają na przykład dodatkowej opłaty. Lokal przeznaczony na sklep spożywczy, powinien spełniać odpowiednie wymagania techniczne i higieniczno-sanitarne. Chodzi nie tylko o odpowiednie usytuowanie lokalu, aby przyciągał jak największą liczbę klientów, lecz także o spełnienie wymogów sanitarnych przy urządzaniu go oraz wyposażaniu poszczególnych pomieszczeń. Większość tych wymogów jest taka sama zarówno w obiektach całorocznych, jak i tymczasowych.

Aby uzyskać zgodę na otwarcie sklepu, a potem już podczas jego prowadzenia uniknąć kary podczas kontroli inspektora SANEPID-u, lokal powinien spełniać określone wymagania higieniczno-techniczne. Podłogi muszą być łatwe do czyszczenia, a na tzw. zapleczu kuchennym oraz w magazynie przeznaczonym do przechowywania żywności – również łatwe do dezynfekcji. Powinny być wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkalnych, toksycznych i zmywalnych. W kuchni powinien zostać wykonany spływ wody z powierzchni tych podłóg. Również powierzchnie ścian powinny być łatwe do czyszczenia, a na zapleczu kuchennym także i do dezynfekcji.

W tych pomieszczeniach, gdzie przetwarza się i obrabia żywność ściany powinny zostać pokryte – co najmniej do wysokości 2 metrów od podłogi – materiałem gładkim. Natomiast połączenia ścian i podłóg muszą być zaokrąglone. Drzwi prowadzące do pomieszczeń kuchennych należy wykonać z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji. Przy instalowaniu urządzeń ściekowych w kuchni, należy pamiętać o tym, aby były one kryte, a pokrywy kanałów, wypustów podłogowych i studzienek nie wystawały ponad poziom podłogi, lub nie tworzyły zagłębień.

Aby podczas kontroli SANEPID nie wymierzył właścicielowi restauracji kary, albo nawet nie podjął decyzji o zamknięciu lokalu, przy korzystaniu z urządzeń kuchennych w restauracji, należy przestrzegać następujących wymogów:

  • dokonywać w terminach określonych w instrukcji producenta przeglądu technicznego kotła warzelnego. Instrukcja określa okres pracy (czyli ilość gotowań), po upływie którego prowadzony jest przegląd techniczny osprzętu, ścian i pokrywy kotła. Z kolei zawory bezpieczeństwa powinny być kontrolowane i konserwowane na bieżąco;
  • kocioł należy tak usytuować, aby przy jego otwieraniu strumień pary nie był skierowany na obsługującego go pracownika, a pokrywę kotła zabezpiecza się przed przypadkowym spadaniem;
  • kotły elektryczne muszą być zabezpieczone, aby przelewająca się ciecz nie wpłynęła negatywnie na izolację elektryczną.

Aby sprzedawać alkohol w sklepie przedsiębiorca powinien uzyskać zezwolenie. Rodzaj zezwolenia, a także formalności i opłaty związane z załatwieniem go zależą od tego gdzie i w jaki sposób alkohol będzie wydawany. Właściciel restauracji powinien uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W tym celu składa w Delegaturze Biura Działalności Gospodarki i Zezwoleń (Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy) wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i dołącza do niego następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (czyli do siedziby restauracji),
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, gdy restauracja będzie zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, która potwierdza spełnienie warunków sanitarnych przez restaurację.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży alkoholu wnoszą opłaty – w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem. W roku nabycia zezwolenia, albo utraty jego ważności opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W razie decyzji odmownej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji mogą odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity tekst jednolity (Dz.U. z 1998., Nr 90, poz. 575 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*