Inkubatory otrzymają 100 tys. zł wsparcia

Ministerstwo Gospodarki wspiera Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości już od 2004 r. W tym okresie pomoc w wysokości 700 tys. zł trafiła do ponad 40 inkubatorów. W roku 2009 chcemy przeznaczyć na ten cel kolejne 100 tys. zł – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas konferencji „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Potencjał. Możliwości. Rozwój”. Spotkanie odbyło się 27 kwietnia br. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Rafał Baniak podkreślił wartość szybkiego transferu myśli naukowej i technologii do sfery biznesu. – Resort gospodarki dąży do bardziej efektywnej współpracy środowiska naukowego z firmami – powiedział. – Doskonałym przykładem połączenia przedsiębiorczości z nauką są AIP, w których studenci realizują swoje marzenia o własnej firmie i materializują biznesowe pomysły – dodał szef resortu gospodarki.

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości z Krakowa, Łodzi, Poznania i Fundacji AIP dyskutowali o przeznaczeniu tegorocznego wsparcia MG na finansowanie działalności inkubatorów w 2009 r. – O wsparcie MG mogą się ubiegać projekty pojedynczych szkół wyższych lub organizacji non-profit oraz przygotowane przez kilka uczelni z danego regionu lub miejscowości – wyjaśnił Paweł Wesołowski z Departamentu Instrumentów Wsparcia MG.

Paweł Wesołowski przypomniał, że dotychczasowe dofinansowanie inkubatorów obejmowało m.in.: wydatki związane z założeniem inkubatora i jego późniejszego funkcjonowanie. – Ze środków MG opłacane były m.in. rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowanie statutu i regulaminu nowo powstającego inkubatora – powiedział. – Finansowaliśmy także sprzęt komputerowy, wyposażenie biura, dostęp do baz danych informacji prawnej, gospodarczej lub handlowej – dodał Paweł Wesołowski.

Na konferencji przedstawiony został także raport nt.  „Ewaluacji działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, wspartych finansowo ze środków Ministerstwa Gospodarki”, zlecony przez Ministerstwo Gospodarki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*