Jak często powinny być przeprowadzane badania okresowe?

Od 6 lat pracuję w jednej firmie. Pracuję także przy monitorze. Mój pracodawca nie kierował mnie nigdy na badaniach okresowych. Co ja mam w tej sytuacji zrobić? Czy na pracodawcy ciąży obowiązek skierowania pracownika na takie badania? Jakie są konsekwencje tego stanu rzeczy dla pracownika a jakie dla pracodawcy?

Pracownik powinien przede wszystkim zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w związku z naruszenie praw i obowiązków pracowniczych, wynikających z wstępnych okresowych badań lekarskich. Brak badań wstępnych i okresowych wyklucza możliwość pracy pracownika na danym stanowisku pracy. Dlatego też pracownik nie powinien podjąć pracy bez niezbędnych do tego badań, a pracodawca nie powinien go do tej pracy dopuścić. Naruszenie tego prawa powoduje zazwyczaj poważne konsekwencje finansowe ze strony PIP zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Okresowe badania lekarskie są obowiązkowe dla wszystkich pracowników w różnej częstotliwości. Pracownicy przechodzą badania okresowe:

  • co 2 lata, przy narażeniu na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
  • co 3 lata, w zakładzie pracy gdzie panuje gorący mikroklimat,
  • co 4 lata, przy stałym korzystaniu z komputera,
  • co 5 lat – przy innej pracy biurowej.

Lekarz może wyznaczyć krótszy termin badania okresowego, jeżeli uzna, że jest to potrzebne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika. Termin badania okresowego powinien zawsze zostać określony w zaświadczeniu lekarskim wydanym po badaniu.

Postawa prawna: Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*