Jak napisać wniosek o wynajem lokalu użytkowego?

Prowadzę sklep na zasadzie franczyzy. Chciałabym wynająć lokal użytkowy w nowo otwartej galerii handlowej. Co powinno znaleźć się we wniosku o wynajem lokalu użytkowego?

Nie ma odgórnie określonego wzoru wniosku o wynajem. Wniosek może dotyczyć różnych kwestii i składany może być osobiście lub za pomocą poczty poleconej, lub innego rodzaju podmiotu świadczącego takie usługi.

Wniosek powinien wskazywać:

  • strony umowy,
  • przedmiot wniosku, np. wynajem lokalu;
  • okres, na który lokal ma być wynajmowany;
  • cenę sugerowaną za wynajem lokalu.

Podmiot starający się o najem powinien określić swoją osobowość prawną, podać NIP, REGON, nr ewidencyjny (KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), kapitał założycielski (dla spółki). Dodatkowo może dołączyć szereg oświadczeń, z których będzie wynikać, że nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników, ani że nie jest osoba karaną.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*