Jak obliczyć wysokość renty?

Bardzo proszę o informację i podstawę prawną dotyczącą wysokości odprawy rentowej. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (na razie na okres jednego roku). Staż pracy 27 lat. Ostatnio zajmowane stanowisko – pracownik samorządowy na podstawie umowy o pracę.

Wysokość renty z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności od 1 marca 2006 r. wynosi 597,46 zł.

Wysokości rent wynikających z całkowitej niezdolności do pracy ustala się biorąc pod uwagę :

  • 24% kwoty bazowej;
  • 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
  • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
  • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat stażu, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat.

A zatem:
24% x kwota bazowa (średni zarobek wynikający z ostatnich 10 lat ustalony przez ZUS) = …
1,3% x 27 x kwota bazowa (średni zarobek wynikający z ostatnich 10 lat ustalony przez ZUS) = …

Suma wyliczeń daje wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 169, poz. 1412 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*