Jak otworzyć skup złomu?

Jakie warunki muszę spełnić, aby otworzyć skup złomu?

Aby otworzyć skup złomu, należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej od władz miejskich, działających na terenie, na którym ma powstać tego rodzaju działalność gospodarcza. Przede wszystkim chcą otworzyć tego rodzaju firmę należy liczyć się że szczególnymi zasadami bezpieczeństwa w stosunku do materiałów żelaznych, ich przechowywania, skupu i wywozu. Poza tym teren, na którym ma powstać tego rodzaju działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony przed włamywaczami oraz dziećmi. Klienci, jak również pracownicy złomu również muszą czuć się bezpiecznie na terenie złomu. Sprawa jego odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia omówiona w normach PN – EN ISO 9001.

Warto pamiętać, o tym że otwierając skup złomu przedsiębiorca musi się również liczyć z ochroną środowiska przed szkodliwym wpływem materiałów żelaznych, zwłaszcza rud metali kolorowych, które pod wpływem wody i temperatury mogą stanowić zagrożenie dla gleb gruntowych i wody. Podstawowe akty prawne, z którymi przedsiębiorca powinien się zapoznać zostały wymienione w podstawie prawnej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592 ze zm);
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 4, poz. 23 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.U. nr 55, poz. 248 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych (Dz.U. nr 151, poz. 748).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych (Dz.U. nr 135, poz. 628);
  • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi (Dz.U. nr 64, poz. 276);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 52, poz. 284 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*