Jak sprawdzić, czy figuruję w KRD?

Jak sprawdzić, czy nie figuruję w rejestrze dłużników? Jak sprawdzic pochodzenie tego długu?

Każdy bez większych problemów może w Krajowym Rejestrze Dłużników sprawdzić czy dana osoba fizyczna, bądź prawna w nim nie figuruje. Regulacja prawną dająca podmiotom taka możliwość jest art. 18 oraz art. 21 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2003 r. nr 50, poz. 424 ze zm.).

Prawo do bezpłatnego wglądu do Krajowego Rejestru Dłużników oraz zasięgnięcia tam informacji gospodarczych posiada tylko osoba, której będzie dotyczyło zapytanie, posiadająca dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. W przypadku przedsiębiorstwa należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie pytającego do reprezentowania podmiotu.

W celu uzyskania pisemnego raportu z rejestru dłużników należy przesłać na adres: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław wniosek zawierający następujące informacje:

  • nr PESEL lub NIP,
  • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu,
  • adres zameldowania lub siedziby firmy,
  • potwierdzenie dokonania zapłaty za wydruk i wysłanie informacji 9,00 zł + 22% VAT.
  • data i podpis osoby pytającej.

Warto pamiętać, że raz na pół roku każdy może bezpłatnie sprawdzić informacje znajdujące się w rejestrze na swój temat, płacąc tylko za wydruk i wysłanie informacji. W przypadku częstszego niż raz na pół roku pobierania informacji na swój temat należy uiścić opłatę:

  • za sprawdzenie informacji o sobie oraz informacji na swój temat z rejestru zapytań przez podmioty nie będące klientami KRD SA w wysokości 20 zł+ 22% VAT.
  • za wydruk i wysłanie pisemnej informacji o sobie oraz informacji na swój temat z rejestru zapytań przez podmioty nie będące klientami KRD SA – 9 zł + 22% VAT.

Wnioski o wydanie informacji dostępne są na stronie KRD.

Źródło: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Podstawa prawna: Art. 18 oraz art. 21 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2003 r. nr 50, poz. 424 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*