Jak ułatwić Aniołom Biznesu inwestycje? Można przez Unię Europejską.

Dostęp do informacji na temat ofert sieci Aniołów Biznesu oraz inwestorów prywatnych zainteresowanych wejściem kapitałowym w nowe pomysły biznesowe jest coraz łatwiejszy. Idea inwestorów angażujących swój kapitał w początkujące firmy lub nowe, rokujące rozwiązania jest teraz promowana również w ramach funduszy europejskich.

 

Obecnie w Polsce istnieje kilka znaczących sieci Aniołów Biznesu. Pierwsza z nich powstała w 2003 roku, stopniowo rozwijają się inne. Forma finansowania dobrych pomysłów biznesowych przez inwestorów prywatnych, często jest najbardziej korzystna dla początkujących firm i wypełnia lukę kapitałową występującą na rynku w procesie inwestowania. W dalszym ciągu nie jest ona dobrze znana wśród autorów pomysłów biznesowych, czy nawet przedsiębiorców. I nie wynika to z braku zainteresowania tym źródłem finansowania, ale słabą znajomością oferty sieci Aniołów Biznesu w Polsce.

 

Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP


Instytucje Otoczenia Biznesu, sieci Aniołów Biznesu, inne organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, a także organizacje przedsiębiorców i pracodawców mogły aplikować o dotacje z UE na rozwój współpracy pomiędzy inwestorami prywatnymi a przedsiębiorcami. Wśród funduszy europejskich wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości znalazły się środki przeznaczone na ten cel. Dofinansowanie otrzymały projekty wspierające inicjowanie współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, czy służące nawiązywaniu współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka; inicjatywy przyczyniające się do powstania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, czy kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw. Ich głównym celem ma być aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Działanie ma m.in. zwiększyć świadomość przedsiębiorców na temat możliwości i korzyści z płynących z tej formy finansowania przedsięwzięć. Powinno również wesprzeć inwestorów w ich poszukiwaniach atrakcyjnych pomysłów biznesowych. Fundusze są rozdysponowywane w ramach Działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

W czym problem – dlaczego biznesplan jest ważny?


W tym kontekście warto przypomnieć jakie problemy napotykają na swej drodze do biznesu autorzy pomysłów. Oczywiście poza nadrzędnym – braku kapitału.

Po pierwsze, często posiadają pomysł lecz nie została przeprowadzona żadna analiza ekonomiczno –finansowa, dotyczy to zwłaszcza ryzykownych pomysłów innowacyjnych.

Kolejnym problemem jest brak umiejętności sporządzania biznesplanów. Eliminując najczęstszy powód odrzucania pomysłów przez inwestorów, czyli nierealne założenia, nadal mamy do dyspozycji parę innych punktów zapalnych. Jak brak zespołu projektowego czy analiz, często przeprowadzanych bardzo pobieżnie, a tak naprawdę to one są podstawą wszelkich przyszłych działań. W przekazywanych inwestorowi informacjach brakuje często obiektywnych i zweryfikowanych danych dotyczących m.in. rynku, kosztów, wykonalności technicznej projektu. Konsekwencją jest brak prawidłowego wyliczenia opłacalności finansowej. A stąd już prosta droga do odrzucenia pomysłu.

 

Od pomysłu do biznesu na inwestornia.pl, czyli jak to robią na Pomorzu

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest jedną z instytucji realizujących projekt z Działania 3.3. PO IG. Koordynowany z województwa pomorskiego, obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Projekt zakłada upowszechnienie informacji na temat korzyści i współpracy, które inwestorzy prywatni oferują pomysłodawcom. Jego celem jest także podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pomysłodawców, niezbędnej w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym. Innymi słowy, projekt jest realizowany z myślą o osobach i firmach z całej Polski, które posiadają nowatorski pomysł biznesowy i poszukują kapitału na jego realizację.

Kontakty pomiędzy inwestorami a pomysłodawcami ułatwia również nowy portal www.inwestornia.pl. Jednym z jego wyróżników jest Generator Biznesplanów. To program komputerowy pomagający w utworzeniu biznesplanu, nawet osobom, które są laikami w tym temacie. Na podstawie danych liczbowych przedstawionych przez pomysłodawcę aplikacja samodzielnie generuje zestawienia i wykresy prognoz finansowych przyszłej spółki. Daje tym samym autorowi pomysłu możliwość uzyskania kilkuletniej perspektywy funkcjonowania przyszłej firmy. Z kolei inwestor otrzymuje informację na temat proponowanego przedsięwzięcia.

Cyklicznie realizowane są szkolenia, które pomagają napisać biznesplan w oparciu o Generator Biznesplanów, a także seminaria, które przygotowują pomysłodawców do prezentacji projektu przed inwestorem. Warto również zapisać się do newsletter’a, dzięki któremu można otrzymać informacje o kolejnych wydarzeniach w projekcie, seminariach i szkoleniach organizowanych przez partnerów projektu, a dodatkowo publikacje m.in. na temat inwestowania w dobre pomysły biznesowe.

W ramach projektu organizowany jest także konkurs „Od Pomysłu do Biznesu – napisz biznesplan z Inwestornią”. Skierowany jest do osób fizycznych oraz firm we wczesnej fazie rozwoju z całej Polski, które posiadają innowacyjny pomysł biznesowy. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie swojego biznesplanu w Generatorze Biznesplanów. Trzeba zalogować się na stronie www.inwestornia.pl, stworzyć profil pomysłodawcy, dodać pomysł do tzw. Bazy pomysłów i przesłać go w formie elektronicznej do ARP S.A. Autorzy najlepszych i najbardziej innowacyjnych biznesplanów zaprezentują swój pomysł przed Jury konkursu, czyli inwestorami prywatnymi, przedstawicielami sieci aniołów biznesu oraz funduszy kapitałowych i zalążkowych. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromną popularnością wśród pomysłodawców, a kolejna już w 2012 r.

Anioł dobry na wszystko, czyli pomysłodawco do dzieła!

 

Sytuacja, w której pomysłodawcy są niejako prowadzeni za rękę umożliwia szybką i skuteczną naukę postaw biznesowych. To z kolei w szerszej perspektywie jest dobrą podstawą rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Stąd rosnąca rola Aniołów Biznesu w Polsce. Dobrze więc, że indywidualne starania zostały wsparte systemowymi rozwiązaniami na poziomie krajowym. Zwłaszcza, gdy przybierają różne formy i są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*