Jak wybrać firmę windykacyjną?

Każda firma prowadząc swoją działalność, z dużym prawdopodobieństwem w bliższej lub dalszej przyszłości doświadczy problemów z nierzetelnym kontrahentem. Zazwyczaj bywają to problemy nieterminowego regulowania należności, a w skrajnych przypadkach spotkać się można z chęcią uniknięcia spłaty zobowiązań. Często firmy, szczególnie małe i średnie próbują rozwiązywać problem wykorzystując własne siły. Jednak brak praktycznej wiedzy i niejednokrotnie pochopnie przeprowadzone działanie może doprowadzić utraty jakichkolwiek szans na odzyskanie wierzytelności.

W przypadku trudności

… z egzekwowaniem należności od dłużników, można skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej. Na rynku działa wiele firm o różnej wielkości i różnej renomie. Wybór firmy jest rzeczą ważną ponieważ oddając należności do windykacji powierzamy jej poniekąd swoje pieniądze i niejednokrotnie wiążemy się umową, która nie może być wypowiedziana bez negatywnych dla nas konsekwencji.

W momencie zawierania umowy o świadczenie usług windykacyjnych nie mamy możliwości dokonania faktycznej oceny wartości usługi jaką nabywamy ponieważ jest ona ściśle związana ze skutecznością działań i dopiero po ich zakończeniu mamy pełny obraz tego co kryje się za oferta firmy windykacyjnej.

Bardzo dobrze jest zasięgnąć opinii w zaprzyjaźnionych firmach, które korzystają już z usług firm windykacyjnych. Ich opinia oparta na doświadczeniu jest zazwyczaj miarodajna i pozwoli podjąć właściwą decyzje. 

 Na co należy zwrócić uwagę dokonując wyboru partnera w dochodzeniu roszczeń ?

Rozważając ofertę firm windykacyjnych w celu złożenia zlecenia, należy kierować się następującymi kryteriami:

Wiarygodność firmy windykacyjnej

Firma windykacyjna tak jak każdy partner handlowy, z którym mamy być związani umową powinna być sprawdzona pod kątem wiarygodności. Przed zdecydowaniem się na współpracę z określonym podmiotem, powinniśmy sprawdzić czy firma ma dobrą opinię na rynku, czy udziałowcy firmy są wiarygodni oraz jakimi kapitałami własnymi firma dysponuje. Dobrze jest też złożyć wizytę w siedzibie firmy. Jeżeli przedstawiciel prezentujący ofertę unika zaproszenia klienta do siedziby firmy, wówczas powinno to wzbudzić nasze wątpliwości.

Firmy windykacyjne często nie przedstawiają referencji. Wynika to przede wszystkim z obowiązku zachowania tajemnicy handlowej. Klienci zazwyczaj nie chcą ujawniać faktu, że współpracują z firmą windykacyjną, ponieważ bywa to opatrznie interpretowane jako oznaka poważnych problemów ze spływem należności.

Terytorialny zakres działalności firmy windykacyjnej

Aby podejmowane działania windykacyjne były skuteczne konieczna jest niejednokrotnie wizyta przedstawiciela firmy windykacyjnej w siedzibie dłużnika. Windykacja terenowa pozwala na zaznajomienie się z sytuacją finansową dłużnika, ocenę majątku i możliwości spłaty zadłużenia, umożliwia dokonanie wyboru dalszych metod windykacyjnych oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych.

Podejmowane działania windykacyjne.

Przy zawieraniu umowy zlecenia windykacji należy zapoznać się z działaniami, które firma windykacyjna zamierza podjąć w celu uzyskania spłaty należności. Im szerszy zakres działania tym lepiej. W pełni profesjonalna firma prowadzi sprawy na każdym etapie windykacji, zaczynając od monitoringu spływu należności, poprzez negocjacje, windykację terenową, postępowanie sądowe, a kończąc na nadzorze egzekucji komorniczej, który jest poprzedzony rozpoznaniem majątkowym.

Szeroki zakres działań windykacyjnych podejmowanych przez firmę daje większą gwarancję skuteczności w egzekwowaniu zobowiązań. Ponadto kompleksowość działań pozwala na ograniczenie współpracy do jednej firmy, co jest ważne ze względu na sprawną organizację przepływu informacji

Usługi związane z windykacją.

Istotna dla wierzyciela jest gotowość firmy windykacyjnej do pełnej obsługi wszystkich jego należności. Powierzenie całości spraw związanych z windykacją wyspecjalizowanej firmie daje gwarancje skuteczniejszego egzekwowania należności. Z windykacją wiążą się różne usługi, które mają rolę wspomagającą. Należy do nich wywiad gospodarczy, obrót wierzytelnościami, organizowanie kompensat. W przypadku prowadzenia windykacji z przedmiotów zastawu bądź przewłaszczenia, ważne jest aby firma windykacyjna miała w dyspozycji niezbędne środki transportu jak również by była gotowa zająć się sprzedażą odebranych dłużnikowi przedmiotów zastawu.

Pobierane opłaty i prowizje.

Dla wierzyciela korzystna jest oferta windykacyjna firmy, która opłatę za podjęte działania pobiera w formie prowizji określonej procentowo w stosunku do zwindykowanych należności. Powyższa forma zapłaty za usługi nie wymaga ponoszenia kosztów przez wierzyciela do momentu odzyskania środków od dłużnika, a ponadto motywuje firmę windykacyjną do skutecznego działania

Raportowanie

Profesjonalna firma windykacyjna przygotowuje dla zleceniodawcy raporty z podjętych działań windykacyjnych oraz ich rezultatów oraz wskazuje i konsultuje z wierzycielem różne możliwości dochodzenia roszczeń. Zakres raportów jak również częstotliwość ich składania powinna być ustalona z klientem.

Decydując się na korzystanie z usług firmy windykacyjnej warto sprawdzić jej rzetelność. Obecnie powstaje dużo niewielkich, często jednoosobowych firm windykacyjnych, których sposób działania ma niewiele wspólnego z profesjonalizmem. Współpraca z nimi, może nie tylko nie pomóc w odzyskaniu należności, lecz nawet przysporzyć dodatkowych kosztów. Korzystanie w wyżej opisanych kryteriów wyboru firmy windykacyjnej zwiększa prawdopodobieństwo, że współpraca z nią przyniesie pożądane efekty.

Elżbieta Rumin / NCW Sp. z o.o.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*