Jak wydać paragon bez kasy?

Czy należy wydać klientowi paragon, jeżeli sprzedaż nie jest rejestrowana w kasie fiskalnej? Kasa fiskalna będzie w sklepie dopiero od lipca.

Każdą sprzedaż należy odpowiednio ewidencjonować. Jeśli firma nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej, powinna wystawiać klientowi fakturę VAT lub inny dowód zakupu.

W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*