Jak wyliczyć wynagrodzenie?

Dostałem od pracownika zaświadczenie o dochodach, gdzie jest podana pensja po ubruttowieniu z ostatnich 3 miesięcy. Co mam tam wpisać? Czy pensje brutto jaka ma na umowie? Czy brutto podwyższone o wskaźnik 1,23? Płacę mu ok. 4900zł, do tego dochodzą podatek i składki ZUS.

W szablonach płacowych zazwyczaj są rubryki: netto, brutto, składki, podatek. A zatem podliczając wynagrodzenie tego pracownika powinno się wpisać: pensja brutto – 7453 zł. Zaliczka na podatek to 613 zł . Składki ZUS wyniosą w sumie 1394,46 złote. Natomiast składka na ubezpieczenie zwrotne wyniesie 545,27 zł.

Zastosowanie wskaźnika 123,0164 % służy do przeliczenia przychodu dla ubezpieczonych, podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz chorobowemu. Na jego podstawie kwotę brutto dzielimy przez wskaźnik: 123,0164% i mnożymy przez 100 lub od kwoty brutto odejmujemy 18,71 % kwoty brutto.

Aby prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie należy skorzystać ze wzoru:

PP = 123,0164 % x P

gdzie:
P – przychód miesięczny przed przeliczeniem;
PP – przychód miesięczny po przeliczeniu;
123,0164 % – wskaźnik.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz.U. nr 153 z 1998 r., poz. 1006 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*