Jak zdobyć 250 tys. zł dotacji na innowacyjny biznes?

Własny biznes z dotacją 250 tys. zł i eksperckim wsparciem spółki skarbu państwa lub funduszu Venture Capital? Takie możliwości daje program Scale Up skierowany do młodych przedsiębiorców z innowacyjnym pomysłem na działalność. Kontynuujemy cykl „Skąd kapitał na własny biznes”.


W ramach programu Start in Poland przygotowano wiele inicjatyw, które mają pomóc innowatorom przejść z etapu idei do finalnego produktu z potencjałem rynkowego sukcesu. Jednym z nowych programów dla początkujących biznesmenów jest Scale Up. Na czym polega ten program i kto może zostać jego beneficjentem?

Scale Up to pilotażowa inicjatywa dla startupów, które pod okiem dużych firm oraz inwestorów będą uczestniczyły w programach akceleracyjnych. Silny nacisk położony jest właśnie na współpracę autora pomysłu z dużym podmiotem, z którym można wypracować synergie i najlepsze rynkowe rozwiązania. Koncepcja zakłada udzielenie wybranym startupom zarówno wsparcia finansowego, jak i dostęp do mentorów, którzy będą się dzielić wiedzą ze wszystkich dziedzin niezbędnych przy prowadzeniu biznesu. Pojedynczy projekt może uzyskać dotację w kwocie 250 tys. zł. Poszukiwane są przede wszystkim spółki z takich obszarów jak: Internet, biotechnologia, energetyka, chemia, robotyka.

Jak skorzystać ze Scale Up

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w czerwcu ogłosiła konkurs, w ramach którego wybrane zostaną inkubatory realizujące Scale Up. Nabór zakończył się 15 września, a do końca roku mamy poznać listę podmiotów, do których osoby z pomysłem na biznes będą mogły zapukać po finansowe i eksperckie wsparcie. To pod okiem tych podmiotów wybrane startupy będą realizowały swoje projekty. Każdy z inkubatorów może uzyskać maksymalnie 6 mln zł na wdrożenie własnej ścieżki akceleracyjnej. Program zakłada, że każdy z akceleratorów weźmie pod swoje skrzydła 20 najlepszych przedsięwzięć. Czas trwania projektu wyniesie 15 miesięcy, zaś czas trwania pojedynczej rundy programu akceleracyjnego 3-6 miesięcy. Efektem współpracy pomiędzy pomysłodawcą, inkubatorem i dużej spółki ma być komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy.

Na pilotażowy program Scale Up przeznaczona została pula 35 mln zł. Termin naboru startupów nie jest jeszcze znany, ale najprawdopodobniej będzie to początek roku.

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*