Jak zdobyć dotację z Unii Europejskiej?

Marzysz o rozkręceniu własnej firmy, ale brakuje Ci kapitału na realizację swojego pomysłu na biznes? Nic straconego. Pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz uzyskać z co najmniej kilku źródeł. Na najbardziej wytrwałych młodych przedsiębiorców czeka nawet 700 tys. zł na start.

Unia da 40 tys. na własną firmę

Nawet 40 tys. zł może otrzymać początkujący przedsiębiorca dzięki Działaniu 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby myślące o rozpoczęciu działalności gospodarczej oprócz jednorazowego finansowego wsparcia otrzymują także wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie 700 zł. Dodatkową korzyścią płynącą z tego programu jest możliwość uczestnictwa w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Program adresowany do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności do:

  • osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
  • osób do 25 roku życia;
  • osób niepełnosprawnych;
  • osób po 45 roku życia;
  • osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców

Po środki na rozkręcenie biznesu młody przedsiębiorca musi się udać do jednego z kilku regionalnych operatorów. Instytucje te na zlecenie wojewódzkich urzędów pracy przeprowadzają konkursy, w ramach których zostają przyznawane dotacje na własny biznes. Listę regionalnych operatorów udostępniają wojewódzkie urzędy pracy.

Pieniądze na biznes w sieci

Osoby z ciekawym pomysłem na działalność w Internecie mogą uzyskać kapitał na realizację swojego projektu ze specjalnego działania 8.1 Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Dzięki temu działaniu młody przedsiębiorca może otrzymać nawet 700 tys. zł na rozpoczęcie własnego e-biznesu. Na dotację mogą liczyć start-upy oraz młode projekty(do roku na rynku) polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz takie projekty, które mogą prowadzić do wytworzenia produktów cyfrowych. Należy jednak pamiętać, że 70 proc. poniesionych wydatków objęta jest wsparciem. Pozostałą kwotę 30 proc. wydatków młody e-biznesmen musi pokryć z własnych środków. Najbliższy nabór wniosków z Działania 8.1 rusza już w lipcu a szczegółowych informacji udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalne Instytucje Finansujące, które są regionalnym partnerem PARP współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Inkubatory technologiczne

Stosunkowo nowym źródłem pozyskania kapitału na własny start-up są inkubatory technologiczne, które środki na działalność pozyskały z unijnego Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”. Instytucje te w pojedynczy projekt mogą zainwestować nawet 200 tys. euro. Zazwyczaj inwestują w pomysły z obszarów Internet, telekomunikacja oraz mobile. Przedstawiciele tych funduszy zapewniają, że wystarczy zgłosić się z pomysłem a resztę młody przedsiębiorca załatwi przy wsparciu doświadczonych ekspertów inkubatora. Inkubator pomaga w stworzeniu profesjonalnego biznes planu, wspiera opracowanie strategii marketingowej nowej spółki.

– Do rozpoczęcia rozmów potrzebny jest przede wszystkim pomysł na dobry biznes. Nie oznacza to jednak, że do rozmów można przystąpić bez przygotowania . Aby inkubator mógł podjąć szybciej decyzję pomysłodawca powinien mieć przemyślany model biznesowy projektu, orientować się w konkurencji na rynku, mieć pomysł na zbudowanie zespołu – mówi Jarosław Obara z inkubatora Ventures Hub.

Szukamy pomysłów, projektów, koncepcji, idei, prototypów, które mają potencjał rozwoju i niosą ze sobą szansę na komercjalizację – dodaje Stanisław Rogoziński z inkubatora Trinity Adventure.

Załóż firmę w małym mieście

Nawet na 300 tysięcy złotych mogą otrzymać osoby, które chcą założyć firmę w małym mieście lub na wsi. Aby uzyskać taką kwotę wsparcia nowy przedsiębiorca będzie musiał utworzyć 3 miejsca pracy. Wnioski o unijne pieniądze na mikrofirmy młodzi przedsiębiorcy mogą składać w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Aby ułatwić uzyskanie środków na własny biznes na wsi oraz w małym mieście resort rolnictwa wprowadził znaną z innych programów ocenę wniosków. Obniżone zostały także wymagane progi tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie aby pozyskać 100 tys. zł dotacji, firma musi zatrudnić 1–2 nowych pracowników. Na dotacje w wysokości 300 tys. zł starczy stworzenie trzech nowych miejsc pracy. Należy jednak pamiętać, że pieniądze są wypłacane jako refundacja połowy kosztów.

Jak widać młode osoby, które poszukują kapitału na rozpoczęcie działalności na brak oferty nie powinny narzekać. Decyzja który sposób finansowania własnej firmy wybrać należy do początkujących przedsiębiorców. Teraz pozostaje już tylko zakasać rękawy i ruszać po pieniądze na własny biznes.

Grzegorz Marynowicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*