Jaki procent składki opłaca pracodawca, a jaki pracownik?

Według jakich zasad (proporcji) dzieli się składki ubezpieczeniowe między płatnika i pracownika?

Składki ZUS dzieli się według następującej proporcji :

Fundusz:

Pracodawca (w %)

Pracownik (w %)

Razem (w %)

emerytalny

9,76

9,76

19,52

 rentowy

4,5

1,5

6

chorobowy

0

2,45

2,45

wypadkowy

0,67- 3,60% podstawy wymiaru

0

1,8

pracy

2,45

0

2,45

FGŚP

0,1

0

0,1

Suma :

18,61

13,71

32,32

Podstawa prawna

:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) ;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) .

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*