Jaki przelew do ZUS w lutym zapłacą młode i starsze firmy?

Luty jest pierwszym miesiącem nowego roku, w którym osoby prowadzące własny biznes zapłacą składki na ZUS w nowej kwocie. Jakiej wysokości przelew muszą do 10 dnia lutego wykonać młodzi i dojrzali przedsiębiorcy?


W związku ze wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2017 rok do poziomu 4263 zł zwiększeniu uległy także składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od tej wielkości. W sumie przedsiębiorcy zapłacą o 42,71 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy:

– emerytalna –  499,28 zł

– rentowa  – 204,62 zł

– chorobowa – 62,67 zł

– wypadkowa – 46,04 zł

– Fundusz Pracy – 62,67 zł

– Razem – 875,28 zł

Do tej wielkości doliczyć należy składkę zdrowotną, której wysokość poznaliśmy 18 stycznia. To tego dnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 4404, 17 zł. Na jego bazie szacowana jest podstawa wymiaru składki zdrowotnej, która stanowi 75 proc. tej wielkości. Oznacza to, że w 2017 roku zarówno młode firmy, jak i przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 2 lata zapłacą 297,28 zł(9 proc. podstawy). Dla porównania, w ubiegłym roku zobowiązanie to wynosiło 288,95 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wzrosła więc o 8,33 zł.  Sumując składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz składkę zdrowotną z firmowego konta, od lutego co miesiąc będzie wykonywany przelew na kwotę 1172,56 zł.  

Ile zapłaci młoda firma?

Firmy działające na rynku krócej niż 24 miesiące opłacają składki na ZUS na preferencyjnych warunkach. Ich zobowiązania wobec tej instytucji uzależnione są od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W związku z podniesieniem tej kwoty do 2000 zł brutto wzrosła także podstawa wymiaru składek(30 proc. tej kwoty) do poziomu 600 zł. To oznacza, że młode firmy od lutego zapłacą miesięcznie o 14 zł więcej niż to miało miejsce w roku ubiegłym. 

Wysokość składek:

– emerytalna – 117,12 zł

– rentowa – 48,00 zł

– chorobowa – 14,70 zł

– wypadkowa – 10,80 zł

– Razem: 190,62 zł

Wysokość składki zdrowotnej pozostaje taka sama jak dla firm o stażu dłuższym niż 2 lata. W sumie młoda firma zapłaci przez kolejne 12 miesięce kwotę 487,9 zł( 190,62 + 297,28).

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*