Jaki przelicznik dla oleju opałowego?

Czy dla oleju opałowego przelicznik jest taki jak dla napędowego, czyli 0,84?

Podstawą naliczania opłat za korzystanie ze środowiska jest obliczenie wielkości wprowadzanego ładunku zanieczyszczeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska przeliczniki oleju opałowego będą takie same jak oleju napędowego. Z uwagi na brak powołania przez ustawodawcę odrębnego przelicznika oleju opałowego, należy przyjąć, że przy przeliczaniu obowiązująca będzie stawka oleju napędowego.

Przeliczniki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 2128). Zgodnie z nimi litr paliwa należy przeliczać przyjmując, że gęstość:

  • benzyny wynosi 0,755 kg/l,
  • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
  • gazu płynnego propan-butan wynosi 0,5 kg/l.


Podstawa prawna

: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 2128)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*