Jaki VAT na autorskie kartki?

Jeżeli wykonuję ręcznie kartki świąteczne i sprzedaję je czy jest możliwość, aby je zakwalifikować do stawki VAT 7%. Jeżeli tak, to jakie warunki muszę spełnić?

Na podstawie załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pozycja 162 93.03 ma Pan prawo do zastosowania na artystycznie wykonywane przez siebie kartki stawkę 7% VAT. Nie ma potrzeby tym samym spełniać żadnych dodatkowych warunków, jedynie wykazać, że faktycznie wykonuje Pan usługi jako twórca, czy też artysta w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, czyli nie powiela Pan kartek innych autorów lub powiela je Pan zgodnie z prawami nadanymi Panu przez zlecającego, który powinien takowe prawa posiadać. Jeżeli wykonuje je Pan i
rozprowadza na własny rachunek wówczas wymagane jest, aby zarejestrował Pan działalność gospodarczą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*