Jakie formalności przy otwieraniu prywatnego gabinetu logopedycznego?

Jakie warunki muszę spełnić i jakich formalności dopełnić, aby otworzyć prywatny gabinet logopedyczny? Pierwszy rok chcę prowadzić gabinet na zasadzie wolontariatu.

Aby otworzyć prywatny gabinet logopedyczny, wymagany jest jedynie wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Logopeda nie musi starać się o żadne specjalne pozwolenie na wykonywanie swojej działalności. Działalność logopedy nie jest limitowana w żaden sposób.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w szkołach i placówkach, posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa w szkołach i placówkach, posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogicznie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*