Jakie i za co podatki płacić musimy?

W zasadzie większość z nas wie, że podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne, obejmujące wszystkich obywateli, choć w różnym stopniu w zależności od prowadzonej przez nich działalności, świadczenie pieniężne, które pobierane jest przez państwo poprzez różne jego organy, jak np. urzędy skarbowe czy gminy.

Pośrednie i bezpośrednie podatki

Możemy wyróżnić podatki z uwagi na charakter ich związku z płatnikiem na bezpośrednie i pośrednie.

Do podatków bezpośrednich zalicza się:

  • podatki dochodowe (od osób fizycznych i od osób prawnych)
  • podatki majątkowe (od darowizn, od spadku, od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od posiadania psów).

Podatki pośrednie to podatki zwane inaczej konsumpcyjnymi odnoszą się one bowiem do rzeczy, które nabywamy. W tej grupie znajduje się podatek od towarów i usług oraz akcyza i cło.

Taki podział podatków ma na celu wyróżnienie tego, kto ostatecznie ponosi ciężar obciążeń podatkowych. I tak podatki pośrednie, mimo że wpłata podatku do urzędu skarbowego dokonywana jest przez producenta czy sprzedawcę produktu, obciążają kupującego, bowiem podatek wliczany jest w cenę produktu.

Obojętnie od formy, podatek zapłacić musimy, a jaki to już zależy od charakteru działań, jakie podejmujemy w życiu codziennym.

Podatek na każdym rogu

Przeciętny obywatel nie jest w stanie uchronić się przed bezpośrednimi podatkami, chyba że jest nie zarejestrowanym bezrobotnym i bezdomnym, który nie kupuje żywności ani innych rzeczy dostępnych na legalnym rynku, na którego nie zostały narzucone inne płatności. W przeciwnym razie na każdym kroku jesteśmy zobligowani do płacenia podatków, często nie zdając sobie z tego sprawy.

Zanim otrzymamy paragon przy kasie chociażby w sklepie spożywczym, to nie zdajemy sobie sprawy, że nawet za mleko i wędliny płacimy podatek od towarów i usług, potocznie zwanym podatkiem VAT. Jednak, kiedy kupujemy nową kuchenkę gazową albo wymieniamy okna wiemy, że są opodatkowane, bo z tytułu (jeszcze w tym roku obowiązującej ulgi remontowej) możemy odpisać go sobie z pobranej przez urząd skarbowy zaliczki. Mimo, że zakłada się, iż zarówno na producenta, dystrybutora, jak i konsumenta nakładany jest ten podatek, to w rzeczywistości płaci go konsument, bowiem te koszta wliczone są w cenę produktu czy usługi.

W dalszych artykułach znajdą państwo wyszczególnione i dokładnie opisane podatki, jakie spotykamy na codziennej i tej często zarezerwowanej dla przedsiębiorców, drodze.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*