Jakie składki na ZUS przy zatrudnieniu na ćwierć etatu?

Mam rentę rodzinną na siebie i syna. Chiałabym przejść na emerytuję, ale do 30 lat pracy brakuje mi 10 miesięcy. Ile wyniesie składka na ZUS, jeśli ktoś zatrudni mnie na umowę o pracę (1/4 etatu)? Znajoma księgowa upiera się, że należy płacić „cały ZUS”, nawet przy zatrudnieniu na ćwierć etatu. Czy to prawda?

Nie. Przy zatrudnieniu na 1/4 etatu płatnik składek ZUS ma obowiązek odprowadzenia składek w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia.

Masz więcej pytań na temat składek ZUS i prawa pracy?
Zadaj pytanie ekspertowi

Kancelaria Initium

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm). Gwarantowane minimalne wynagrodzenie za pracę, przy pełnym wymiarze czasu pracy, od dnia 1 stycznia 2006 r. nie może być niższe niż 899,10 zł.

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika na część etatu wynagrodzenie dzieli on proporcjonalnie do etatu, np. 1/2 etatu = 449,60 zł, 1/4 etatu = 224,80 zł. Przy założeniu że pracownik zarabia kwotę ustaloną od minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 224 zł brutto, składka na ubezpieczenie wyniesie:

  • emerytalne – 43,72 zł (19,52 % podstawy wymiaru),
  • rentowe – 29, 12 zł (13% podstawy wymiaru),
  • chorobowe – 5,49 zł (2,45% podstawy wymiaru),
  • wypadkowe – 4,03zł (1,8% podstawy wymiaru),
  • Fundusz pracy – 5,49 zł (2,45 % podstawy wymiaru),
  • FGŚP – 0,22 zł (0,1% podstawy wymiaru),
  • zdrowotne – 25,69 zł (8,75% podstawy wymiaru).

Podstawa prawna

:

  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 , poz. 2135 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*