Jakie składki na ZUS w 2018 roku?

Jakie składki na ZUS zapłacą firmy w roku 2018? Kto może liczyć na niższe obciążenia, a z czyjego konta wychodzić będą przelewy na wyższą kwotę? Portal MamBiznes.pl podsumował propozycje i zapowiedzi dotyczące nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Z naszej analizy wynika, że na nowych rozwiązaniach nie skorzystają firmy działające na rynku od 6 miesięcy do 2 lat.

Osoby rozpoczynające przygodę z biznesem, ale także przedsiębiorcy działający dłużej na rynku mogą czuć się zdezorientowani. W publicznym obiegu w kwestii składek na ZUS mieszane są luźne pomysły z propozycjami oraz konkretnymi rozwiązaniami, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Warto więc wyjaśnić czego mogą się spodziewać młode firmy w przyszłym roku.

Składki na ZUS w „Konstytucji dla biznesu”

Część rozwiązań dotyczących składek na ZUS płaconych przez młodych przedsiębiorców zawarta jest w tzw. „Konstytucji dla biznesu” przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Dokument ten wprowadził m.in. termin „działalności nierejestrowanej” a więc takiej, której prowadzenie zwalnia z konieczności zakładania firmy oraz opłacania składek na ZUS. Z tej formy skorzystają w przyszłym roku osoby prowadzące drobną działalność, która generuje miesięczne przychody nie większe niż 1000 zł(50% minimalnego wynagrodzenia). W takim przypadku osoby wykonujące drobne zlecenia zapłacą 0 zł na ZUS.

Drugie rozwiązanie zawarte „Konstytucji dla biznesu” to „Ulga na start”. Zgodnie z tą propozycją osoba, która dopiero założyła firmę przez pierwsze 6 miesięcy będzie zwolniona z odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Po tym okresie młody przedsiębiorca objęty będzie tzw. „małym ZUS-em”. Oznacza to, że przez 2 lata będzie płacił niższe składki na ZUS na takich samych zasadach jak odbywa się to obecnie. W Ministerstwie Rozwoju portal MamBiznes.pl uzyskał potwierdzenie, że preferencyjne składki na ZUS płacone przez 24 miesiące nie będą zmieniane. Obecnie wysokość składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez młode firmy wynosi 175,92 zł(bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i Funduszu Pracy). Do tego dochodzi 297,28 zł składki zdrowotnej.

Niższe składki dla firm o niskich przychodach

Ministerstwo Rozwoju przygotowało także projekt ustawy zmniejszający obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Propozycje, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku przewidują nową, obniżoną, najniższą wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 000 złotych. Według szacunków resortu na zmianach skorzysta około 200 tys. przedsiębiorców.

Plan zakłada, że podstawa wymiaru składek wynikać będzie z rozporządzenia wydanego przez Ministra Rozwoju. Dokument będzie zawierał przedziały przychodu wraz z właściwą dla nich podstawą wymiaru. Rozpiętość przedziału wyniesie 200 zł, co praktyce oznacza, że za każde 200 zł przychodów(do kwoty 5000 zł) właściciel firmy zapłaci 32 zł składek na ubezpieczenie społeczne. Firma o miesięcznych przychodach w przedziale 600-800 zł zapłaci 128 zł na ZUS, ale już przedsiębiorstwo o przychodach 1800-2000 zł odprowadzi 320 zł do ZUS. Dziś te firmy płacą 812,61 zł plus składkę zdrowotną niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

A składka zdrowotna?

W dyskusji o wysokości składek często pomijana jest składka zdrowotna. W tym roku zarówno młode firmy jak i dojrzałe przedsiębiorstwa płacą ją w kwocie 297,28 zł miesięcznie. – Obecnie w Ministerstwie Zdrowia dopiero trwają prace nad zmianami w systemie finansowania ochrony zdrowia, w związku z czym propozycja MR nie obejmuje kwestii związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym – poinformowano nas w Ministerstwie Rozwoju. To oznacza, że w przyszłym roku składkę zdrowotną firmy zapłacą „po staremu”.

Zestawiając wszystkie te informacje można przedstawić kilka wariantów wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w zależności od stażu firmy oraz jej przychodów. Przy symulacji założyliśmy parametry obowiązujące w roku 2017. W analizie pominęliśmy składkę zdrowotną, gdyż nie ma planów jej zmiany.

składki na ZUS według propozycji rządowych, opracowanie własne na podst. danych z Ministerstwa Rozwoju

Z symulacji wynika, że najmniej na nowych rozwiązaniach skorzystają osoby płacące tzw. „mały ZUS”. Ich oszczędności wyniosą 0 zł, gdyż zapłacą składki na „starych” zasadach niezależnie od osiąganych przychodów(tak nas poinformowano w resorcie). To oznacza, że może dojść do sytuacji, w której młody przedsiębiorca zapłaci większe składki niż np. firma działająca dłużej na rynku, a osiągająca takie same przychody. Przypadek taki dotyczy sytuacji, w której dwie porównywane firmy osiągną przychód na poziomie 600 zł. Wówczas składka młodej firmy wyniesie 175,92 zł, a przedsiębiorstwa o większym stażu 128 zł. Największe korzyści z nowych rozwiązań dotyczą firm działających na rynku dłużej niż 2,5 roku. W ich przypadku oszczędności mogą wynieść nawet 780,61 zł miesięcznie. Wynika to z faktu, że obecnie firmy te płacą składki ryczałtowo niezależnie czy i jakie przychody osiągają. Po zmianach firmy o niższych przychodach zapłacą dużo mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne. Przeczytaj także:

Grzegorz Marynowicz
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*