Jakie wymogi BHP dla pracy biurowej?

Jakie wymogi bhp muszą spełniać pracodawcy chcący zapewnić pracownikowi pracę biurową?

Kwestię dotyczącą pomieszczeń pracy w biurach, prócz Kodeksu pracy, reguluje także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z nimi

  • pomieszczenia biurowe jak i ich wyposażenie powinny być utrzymane w dobrym stanie i czystości,
  • pomieszczenia biurowe powinny posiadać odpowiednią i dostateczną wentylację, naturalną albo sztuczną (lub obie jednocześnie), dostarczającą świeżego lub oczyszczonego powietrza,
  • pomieszczenia biurowe powinny być oświetlone w sposób wystarczający i właściwy, a w miarę możliwości powinny posiadać oświetlenie naturalne,
  • w pomieszczeniach biurowych powinna być utrzymywana najbardziej właściwa i stała temperatura (o ile pozwalają na to okoliczności),
  • stanowiska pracy w pomieszczeniach biurowych powinny być urządzone w taki sposób, aby zdrowie pracowników nie było narażone na żadne szkodliwe oddziaływanie,
  • należy przewidzieć wystarczającą ilość odpowiednio utrzymywanych ubikacji oraz urządzeń do mycia,
  • do dyspozycji pracowników powinna być postawiona dostateczna ilość odpowiednich miejsc siedzących; pracownicy ci w rozsądnym zakresie, powinni mieć możliwość korzystania z nich,
  • pracownikom, którzy przebierają się a także korzystają z przechowywania i suszenia odzieży, której nie noszą w czasie pracy, należy zapewnić odpowiednie urządzenia i właściwie je utrzymywać,
  • hałasy i drgania, mogące być przyczyną szkodliwych następstw u pracowników, powinny być ograniczone do minimum przy pomocy właściwych i dających się zastosować środków.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*