Kapitał: Giełda – Analiza techniczna

Analiza techniczna

Analiza techniczna (inaczej analiza wykresów) – zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczenie momentów, kiedy warto jest dany papier wartościowy kupić, a kiedy sprzedać. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki.

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej wskaźniki makroekonomiczne, analizy branżowe czy raporty ogłaszane przez spółkę nie są brane pod uwagę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wszystkie potrzebne do prognozy informacje odczytuje się z wykresu historycznej zmienności cen.

Modele analizy technicznej zakładają, że ceny akcji zmieniają się według możliwych do zaobserwowania, powtarzalnych schematów. Zależnie od zastosowanego modelu można zauważyć powtarzalność pewnych figur geometrycznych lub zachowanie wskaźników statystycznych.

Analiza techniczna powinna być stosowana równolegle z analizą fundamentalną. Analiza fundamentalna odpowiada na pytanie: „jaki walor kupić lub sprzedać?” zaś analiza techniczna: „kiedy to uczynić?”.

Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych założeniach:

 1. rynek dyskontuje wszystko – cena uwzględnia wszystkie dostępne informacje dotyczące danego papieru wartościowego, jego emitenta, sytuację mikro i makroekonomiczną oraz uwarunkowania gospodarcze i polityczne.
 2. ceny podlegają trendom – ceny znajdują się w określonych trendach (wzrostowym, spadkowym, horyzontalnym) i będą tym trendom podlegać, dopóki nie nastąpią wyraźne sygnały oznajmujące odwrócenie tego trendu.
 3. historia się powtarza – analiza techniczna zajmuje się badaniem przyszłości, w oparciu o badanie przeszłości.

Do formacji w analizie technicznej zaliczamy

 • Formacja trójkąta
 • Formacja czworokąta
 • Formacja diamentu
 • Formacja spodka
 • Formacja V
 • Formacja klina
 • Formacja głowy i ramion
 • Formacja podwójnego powrotu
 • Formacja flagi i chorągiewki
 • Formacja Gartley

Metody analizy technicznej:

 • analiza liniowa
 • świece japońskie
 • metoda punktowo-symboliczna XO
 • fale Elliotta
 • poziomy Fibonacciego
 • wskaźniki analizy technicznej

Źródło: (c) wikipedia.org

Analiza techniczna jest niezależna od analizy fundamentalnej, gdzie badaniu podlega otoczenie ekonomiczne jednostki, jej wyniki finansowe i sprawozdawczość, oraz subiektywne czynniki mające wpływ na inwestowanie, a przez to na kurs.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*