Kiedy i z jaką datą należy wystawić świadectwo pracy?

Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Pracodawca wysłał mnie na dwuletni urlop. Chcę przerwać urlop i iść do innej pracy. Kiedy pracodawca powinien wystawić mi świadectwo pracy i z jaką datą?

Pracodawca powinien wystawić świadectwo pracy z datą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Stanowi o tym art. 97 § 1 k.p. Ponadto wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Oczywiście pracownica winna pamiętać o zachowaniu ustawowego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36. § 1 k.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Należy podkreślić, że świadectwo pracy jest to dokument o ściśle określonej treści zawierającej miedzy innymi, przebieg pracy pracownika. Pracodawca jest bezwzględnie obowiązany wystawić i wydać pracownikowi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Żadne okoliczności nie zwalniają pracodawcy z obowiązku wydania świadectwa pracy i nie usprawiedliwiają późniejszego jego wydania niż w momencie ustania tego stosunku pracy.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*