Kiedy można wypłacić odprawę emerytalną?

Pracownik 10 lat temu przeszedł na rentę i otrzymał stosowną odprawę. Po dwóch latach wrócił do pracy na pełny etat. Obecnie złożył 3-miesięczne wypowiedzenie z związku z nabyciem prawa do emerytury. Ponieważ otrzymał emeryturę mniejszą o o 1110 zł od zarobku netto, chciałbym wypłacić mu odprawę emerytalną. Czy bez niekorzystnych dla mnie konsekwencji, mogę okazać akt dobrej woli?

Odprawa rentowa lub emerytalna jest świadczeniem , które pracownik może nabyć tylko raz w trakcie kariery zawodowej. Roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagane od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później (wyr. SN z 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97, OSNAPiUS 1999, nr 8, poz. 267).

Należy zaznaczyć, że przepis art. 92 (1) §2 Kodeksu pracy nie stanowi podstawy prawnej do pozbawienia pracownika, któremu wcześniej odprawa została wypłacona wbrew obowiązującym przepisom, prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej (wyr. SN z 1.12.1999 r. – teza druga, sygn. akt I PKN 386/99, OSNAPiUS 2001, nr 8 poz. 257). Nie ma zatem możliwości, aby pracownik ponownie nabył prawo do odprawy rentowej, chyba że wcześniej udzielona odprawa była zbyt niska lub nieuprawniona.

Podstawa prawna: Art.92(1) §2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*